Studentská půjčka

Studentské půjčky jsou specifickým finančním produktem, který umožňuje studentům financovat své vzdělání a související náklady. V tomto článku se podíváme na všechny aspekty studentských půjček, od jejich základních charakteristik až po praktické tipy pro jejich získání.

Co je studentská půjčka?

Studentská půjčka je úvěrový produkt určený především mladým lidem, kteří se vzdělávají na vysokých školách, ale v některých případech i středoškolákům. Tyto půjčky jsou určeny k pokrytí nákladů spojených se studiem, jako je školné, ubytování, doprava, nákup studijních materiálů a další.

Kdo Může získat studentskou půjčku?

 • Studenti denního a kombinovaného studia na VŠ
 • Doktorandi
 • Studenti MBA programů
 • Studenti víceletých odborných škol

Jaké jsou podmínky získání studentské půjčky?

 • Doložení potvrzení o studiu
 • Věk nad 18 let
 • Trvalý pobyt v ČR
 • Často je vyžadován ručitel nebo spoludlužník

Žádost je zcela nezávazná

Studentská půjčka


Získejte nejlevnější půjčku na cokoliv díky CashLendy. Žádat můžete NONSTOP zcela nezávazně.

Co lze půjčkou na studium financovat?

Školné a poplatky: Půjčky na studium často pokrývají školné a poplatky spojené s vzdělávacím programem.

Ubytování a stravování: Mnoho studijních půjček umožňuje pokrýt náklady na ubytování, ať už na kolejích nebo mimo kampus, a také výdaje na stravování.

Knihy a studijní materiály: Půjčky mohou být použity na nákup knih, odborných časopisů, softwaru a dalších studijních materiálů.

Počítače a technologie: Vzhledem k rostoucí potřebě technologie ve vzdělávání mohou být půjčky využity na nákup počítačů, tabletů a souvisejícího softwaru.

Cestování: Pro studenty, kteří dojíždějí nebo se účastní studijních programů v zahraničí, mohou půjčky pokrývat náklady na cestování.

Životní náklady: Některé půjčky umožňují pokrýt i běžné životní náklady, jako jsou výdaje na oblečení, dopravu a osobní potřeby.

Jak funguje studentská půjčka?

Zde je obecný popis, jak půjčka pro vysokoškoláky funguje:

Žádost o půjčku: Student podává žádost u banky, finanční instituce nebo vzdělávacího ústavu, který nabízí studentské půjčky. Proces zahrnuje poskytnutí osobních a finančních informací a důkazů o studiu.

Schválení půjčky: Poskytovatel půjčky posoudí žádost, včetně finanční situace žadatele, úvěrovou historii a potenciálu vzdělávacího programu. Někdy může být vyžadován ručitel nebo záruka.

Výplata půjčky: Po schválení půjčky jsou peníze obvykle poskytnuty buď přímo studentovi, nebo jsou poslány přímo vzdělávací instituci na úhradu školného a dalších poplatků.

Období odložené splatnosti: Mnoho studentských půjček nabízí období odložené splatnosti, během kterého student nemusí splácet půjčku. Toto období obvykle zahrnuje dobu studia a krátkou dobu po ukončení studia.

Úroky: Na studentskou půjčku se obvykle vztahuje úrok, který se může počítat již během studia nebo až po jeho ukončení. Úrokové sazby se liší podle poskytovatele a typu půjčky.

Splatnost: Po skončení studia nebo po uplynutí období odložené splatnosti musí student začít splácet půjčku, včetně úroků. Splácení se obvykle rozloží do měsíčních splátek po dobu několika let.

Možnosti úlevy nebo odkladu: V některých případech mohou být k dispozici programy úlevy nebo odkladu splátek pro studenty, kteří čelí finančním obtížím nebo mají nízký příjem po ukončení studia.

Výhody a nevýhody půjček na vzdělání

Výhody

 • Možnost financovat studium bez okamžité potřeby velkých finančních prostředků
 • Flexibilní možnosti splácení
 • Osvobození od některých bankovních poplatků

Nevýhody

 • Dlouhodobé zadlužení
 • Riziko finanční nestability po ukončení studia
 • Potřeba ručitele nebo spoludlužníka

Žádost je zcela nezávazná

Nejlepší studentská půjčka

Jak si vybrat nejlepší studentskou půjčku

Při výběru nejlepší studentské půjčky je důležité pečlivě zvážit několik klíčových faktorů, které vám pomohou najít tu správnou možnost, která odpovídá vašim potřebám a finanční situaci.

Porozumění vlastním finančním potřebám: Než začnete hledat půjčku, je důležité si ujasnit, kolik peněz potřebujete a na co je budete používat. Zahrňte školné, náklady na učebnice, ubytování, životní náklady a další výdaje spojené se studiem.

Zkuste to u různých poskytovatelů: Existuje mnoho bank a finančních institucí, které nabízejí studentské půjčky. Každá z nich může mít různé podmínky, úrokové sazby a požadavky. Je důležité provést důkladný výzkum a porovnat různé nabídky.

Zvážení úrokových sazeb: Úroková sazba je jedním z nejdůležitějších faktorů při výběru půjčky. Nízká úroková sazba může výrazně snížit celkovou částku, kterou budete muset splatit. Zkontrolujte také, zda je úroková sazba pevná (nezmenší se) nebo variabilní (může se měnit).

Počítání s obdobím odložené splatnosti: Některé studentské půjčky nabízí možnost odložené splatnosti, kdy nemusíte začít splácet ihned po získání půjčky. Toto může být užitečné, pokud se chcete vyhnout finanční zátěži během studia.

Pochopení podmínek splácení: Důležité je pochopit, jak dlouho budete půjčku splácet, jaké budou měsíční splátky a jaké jsou podmínky pro předčasné splacení půjčky. Větší flexibilita může být výhodou.

Hledání recenzí a doporučení: Čtení recenzí a zkušeností jiných studentů s konkrétními poskytovateli půjček vám může poskytnout cenné informace o jejich službách a spolehlivosti.

Využití finančního poradenství: Pokud si nejste jisti, je dobré se poradit s finančním poradcem nebo odborníkem, který vám může pomoci pochopit různé aspekty půjčky a poradit s výběrem té nejlepší pro vaši situaci.

Zvážení alternativních možností: Před rozhodnutím pro půjčku zvažte i jiné zdroje financování, jako jsou stipendia, granty nebo pracovní programy, které mohou snížit vaši potřebu půjčky.

Časté otázky

Co je studentská půjčka?
Finanční pomoc pro pokrytí studijních nákladů jako školné, ubytování, knihy a životní výdaje.

Kdo může dostat studentskou půjčku?
Studenti vysokých škol, doktorandy, studenti MBA a víceletých odborných škol v ČR, starší 18 let.

Jaké jsou podmínky pro získání půjčky?
Potvrzení o studiu, věk nad 18 let, trvalý pobyt v ČR, často ručitel nebo spoludlužník.

Jak funguje získání a splácení půjčky?
Podání žádosti, schválení, výplata půjčky, období odložené splatnosti, následné splácení s úroky.

Jaké jsou výhody a nevýhody půjček?
Výhody: financování studia, flexibilní splácení. Nevýhody: dlouhodobé zadlužení, finanční nestabilita po studiu.

Jak vybrat nejlepší půjčku?
Zvažte finanční potřeby, porovnejte nabídky, úrokové sazby, podmínky splácení, hledejte recenze a poraďte se s odborníkem.

Jaké jsou možnosti úlevy nebo odkladu splácení?
Programy pro studenty ve finančních obtížích nebo s nízkým příjmem po studiu, nabízející úlevu nebo odklad splátek.

Žádost je zcela nezávazná

Pavel Štich

Pavel Štich

Jako spoluzakladatel stránky CashLendy.com a nadšenec do investování, směřuji své finanční prostředky do startupů, které mají potenciál měnit svět k lepšímu. Kromě toho se věnuji také copywritingu s hlavním zaměřením na finanční sektor. V roce 2018 jsem úspěšně složil odborné zkoušky pro poskytování a zprostředkování úvěrů, což mi otevřelo další cesty v mé profesní kariéře.

Získejte půjčku ještě dnes!


  CashLendy.com Celosvětově

 • Česká republika
 • Spojené státy americké
 • Španělsko

© 2024 CashLendy.com Všechna práva vyhrazena.

Provozovatel webu není zprostředkovatelem ani poskytovatelem žádného z produktů.