Půjčka bez registru

Překvapující fakta o půjčkách bez registru: Jak to funguje?

Půjčka bez registru je taková, kdy věřitel nabízí úvěr bez přihlédnutí k záznamu v registru dlužníků. Rejstřík dlužníků sbírá data o platební morálce dlužníků, a to jak jednotlivců, tak firem. Banky a nebankovní společnosti mají do této databáze přístup a mohou si tak případné žadatele snadno prověřit

Žádost je zcela nezávazná

Klíčové body článku


Změna legislativy: Česká národní banka jako regulátor finančního trhu přijala opatření k regulaci nebankovních půjček, včetně půjček bez doložení příjmů, aby chránila spotřebitele a zvýšila transparentnost trhu.

Zvýšená odpovědnost poskytovatelů půjček: Nový zákon o spotřebitelském úvěru stanovuje, že poskytovatelé musí ověřit příjmy a schopnost splácení klienta před poskytnutím půjčky, aby se zabránilo situacím, kdy se lidé dostanou do dluhové pasti.

Ekonomické důvody: Poskytovatelé půjček se snaží minimalizovat rizika spojená s poskytováním úvěrů. Půjčky bez doložení příjmů představují vyšší riziko nesplácení, což může vést k finančním ztrátám.

Sociální a etické důvody: Půjčky bez doložení příjmů mohou vést k finančním potížím u lidí, kteří nejsou schopni splácet své dluhy, což může mít vážné sociální důsledky. Poskytovatelé půjček mají také etickou odpovědnost zajistit, že jejich služby jsou poskytovány spravedlivě a transparentně.

Jak fungují půjčky bez registru?

Žádost o půjčku

První krok spočívá v podání žádosti o půjčku. Žádost může být podána online nebo osobně. V žádosti se obvykle vyžadují základní informace o žadateli, jako je jméno, adresa, kontaktní údaje a údaje o příjmech.

Posouzení žádosti

Po podání žádosti úvěrová společnost posoudí žádost na základě poskytnutých informací. V případě půjček bez registru se však nekontroluje úvěrový registr. Místo toho se úvěrová společnost zaměří na schopnost žadatele splácet půjčku. To může zahrnovat ověření příjmů žadatele a jeho stávajících finančních závazků.

Schválení a výplata půjčky

Pokud je žádost schválena, společnost vyplatí půjčku a peníze jsou poskytnuty žadateli. Peníze mohou být poskytnuty buď převodem na účet žadatele, nebo v hotovosti.

Jaké registry dlužníků existují a jak je rozdělujeme?

Registry dlužníků jsou databáze, které obsahují informace o platební historii jednotlivců a firem. V České republice existují následující hlavní registry dlužníků:

 1. Centrální registr dlužníků: Tento registr je určen pro bankovní a nebankovní instituce a obsahuje informace o dlužnících, kteří mají problémy se splácením svých úvěrů.
 2. Registr Solus: Registr Solus je sdružení několika nebankovních společností a telekomunikačních operátorů. Zaznamenává informace o platební morálce svých klientů.
 3. Nebankovní registr klientských informací (NRKI): Tento registr je veden sdružením nebankovních úvěrových společností a obsahuje informace o jejich klientech.
 4. Centrální registr úvěrů: je vedena Českou národní bankou a obsahuje informace o všech úvěrech poskytnutých bankami a jinými finančními institucemi v České republice.
 5. Registr dlužníků exekuce: Tento registr obsahuje informace o osobách a firmách, proti nimž byla nařízena exekuce.

Například banky a další finanční instituce mohou využívat Centrální registr dlužníků a Centrální registr úvěrů, zatímco nebankovní společnosti a telekomunikační operátoři mohou využívat Registr Solus a Nebankovní registr klientských informací. Registr dlužníků exekuce je veřejně přístupný a může být využit kýmkoli, kdo potřebuje zjistit, zda proti někomu byla nařízena exekuce.

Jak zjistit, jestli mám záznam v registru dlužníků?

Chcete-li zjistit, zda jste zaneseni v registru dlužníků, je třeba vědět, že tyto databáze vedou informace o klientech, kteří někdy v minulosti žádali o půjčku. Pokud jste tedy někdy podali žádost o úvěr, je velmi pravděpodobné, že se vaše jméno objeví v těchto registrech. Při neúspěšné žádosti je váš záznam uchováván po dobu několika měsíců.

Uzavřeli jste úvěrovou smlouvu? 

Pokud jste uzavřeli úvěrovou smlouvu, budou vaše údaje uloženy po celou dobu platnosti smlouvy a poté několik let po jejím ukončení, což znamená, že vaše údaje zůstanou v databázi po dobu splacení úvěru a poté ještě až čtyři roky.

Tyto registry nejsou omezeny pouze na banky a úvěrové společnosti, které s nimi mají smlouvu o spolupráci. Samozřejmě máte právo vědět, jaké informace o vás tyto databáze uchovávají. Nejsnazší způsob, jak získat přehled o vaší úvěrové historii, je navštívit speciální webové portály, jako je například kolikmam.cz, který poskytuje údaje z registrů BRKI a NRKI. 

Solus registr vám poskytne výpis prostřednictvím stránky nejsemdluznik.cz. Standardní cena výpisu z registru se obvykle pohybuje mezi 100 a 200 Kč. Důležité je také znát postup, pokud se dostanete do situace předlužení nebo neschopnosti splácet své dluhy.

Žádost je zcela nezávazná

Půjčka bez registru

Jak se dostat z registru dlužníků?

Zákon o ochraně spotřebitele z roku umožňuje těmto registrům uchovávat vaše údaje po několik let. Existují však výjimky, například pokud jste se zadlužili u telefonního operátora, v takovém případě jsou vaše údaje uchovávány pouze po dobu několika měsíců. Po skončení stanoveného období jsou vaše údaje z těchto registrů automaticky vymazány. Je důležité poznamenat, že specifické podmínky mohou být různé v závislosti na konkrétním registru.

BRKI a NRKI

Začneme s registry BRKI a NRKI. Jakmile požádáte o úvěr, vaše údaje jsou zaneseny do BRKI. Záznamy jsou v registru udržovány po celou dobu trvání úvěrového vztahu a další čtyři roky po jeho ukončení. Pokud však vaše žádost o půjčku nebyla úspěšná, údaje jsou uchovávány pouze rok od data podání žádosti. NRKI má podobné podmínky, kde záznamy jsou také dostupné po dobu úvěrového vztahu a další čtyři roky po jeho ukončení. Pokud smlouva nebyla uzavřena, údaje jsou vymazány po šesti měsících.

REPI a SOLUS

Pokud jde o registry REPI a SOLUS, jsou méně přísné. Tyto registry automaticky mažou data o dlužnících po třech letech od ukončení závazku. SOLUS má speciální podmínku pro smlouvy týkající se plateb za telefon, internet nebo dodávky energií. V těchto případech jsou záznamy vymazány již po jednom roce od data úhrady dlužné částky. Pro lidi, kteří jsou vedeni v pozitivním registru, existuje další výjimka - pokud smlouva nebyla uzavřena, je záznam dohledatelný pouze tři měsíce. Navíc je možné požádat o odstranění informací z pozitivního registru ještě před uplynutím několikaleté lhůty.

Proč jsou půjčky bez registru tak populární?

Půjčky bez registru jsou populární hlavně pro svou rychlost a dostupnost. Protože úvěrové společnosti neprovádějí kontrolu v úvěrových registrech, proces schvalování může být mnohem rychlejší než u tradičních půjček. Navíc, protože nebankovní společnosti se zaměřuje na schopnost žadatele splácet půjčku, ne na jeho minulou úvěrovou historii, mohou být tyto půjčky dostupné i pro lidi, kteří by měli problémy se získáním tradičního úvěru.

Co je na půjčkách bez registru překvapující?

Vysoké úrokové sazby

Mnoho lidí si není vědomo, že půjčky bez registru často mají výrazně vyšší úrokové sazby než tradiční úvěry. To je způsobeno vyšším rizikem, které úvěrová společnost podstupuje tím, že poskytuje půjčku bez kontroly úvěrové historie.

Potenciál pro finanční obtíže

Dalším překvapujícím faktorem je, že i když půjčky bez registru mohou být snadno dostupné, mohou také vést k finančním obtížím. Pokud žadatel nemá dostatečné příjmy na splácení půjčky, může se dostat do dluhové pasti.

Možnost podvodu

Bohužel, existují i podvodné společnosti, které se snaží využít lidí v nouzi. Proto je důležité být opatrný a důkladně prověřit úvěrovou společnost před uzavřením půjčky.

Jak se chránit při žádosti o půjčku bez registru?

Prověřte úvěrovou společnost

Je důležité prověřit úvěrovou společnost, s níž se chystáte uzavřít půjčku. Zjistěte, zda má společnost licenci k poskytování půjček a zda neexistují negativní recenze nebo stížnosti na její adresu.

Důkladně si přečtěte smlouvu

Před uzavřením jakékoliv půjčky je důležité důkladně si přečíst smlouvu a ujistit se, že rozumíte všem podmínkám. Pokud si nejste jisti nějakým aspektem smlouvy, neváhejte se poradit s odborníkem.

Plánujte své splátky

Před podáním žádosti o půjčku byste měli mít jasný plán, jak budete půjčku splácet. Pokud nejste schopni splácet půjčku včas, můžete se dostat do finančních potíží, včetně možnosti, že se vaše dluhy budou hromadit.

Žádost je zcela nezávazná

Půjčky bez registru

Půjčky bez registru v roce 2024

Proč nahlížet do registru?

Zákon z roku 2016 určuje, že všechny banky i společnosti žadatele v registru prověřovat musí. Nicméně zákon neurčuje, do kterých registrů. Finální rozhodnutí o poskytnutí půjčky pro dlužníky tedy zůstává v rukou věřitele. To znamená, že věřitel může půjčku poskytnout, i přes negativní záznam v některém registru.

Jak je možné půjčovat bez nahlédnutí do registru?

Věřitel může poskytnout úvěr bez přihlédnutí k záznamu v registru dlužníků, což znamená, že i žadatelé s negativními záznamy mohou získat úvěr. Registrů dlužníků je několik a je na úvěrové společnosti, který z ní používá. Některé společnosti mohou poskytnout půjčku i lidem v exekuci, protože jejich dluh je v registru, který daná společnost neprověřuje.

Je to zavádějící?

V roce 2024 stále existují půjčky bez registru, i když mohou být pro některé lidi poněkud zavádějící. Někteří lidé si mohou myslet, že "půjčka bez registru" znamená, že úvěrová společnost nebude nahlížet do žádného registru dlužníků. Ve skutečnosti to ale neznamená, že úvěrová společnost nebude provádět žádnou kontrolu dlužníka jako takového. Spíše to znamená, že úvěrová společnost se může rozhodnout neprověřovat určitý registr dlužníků, kde mohou být zaznamenány vaše dluhy​.

Výhody

půjček bez registru

 • Půjčku lze získat i s negativním záznamem v registrech: Nikdo vám to sice na 100 % nezaručí, ale šance zde je.
 • Rychlá dostupnost peněz: Tyto půjčky jsou často sjednávány online, což může znamenat rychlé získání peněz, často i během několika hodin.
 • Flexibilita: Půjčky bez registru mohou být flexibilnější než tradiční bankovní úvěry, což se může týkat například požadavků na doklady nebo možností splátek.
 • Přístupnost pro širokou škálu žadatelů: Bez ohledu na finanční historii mohou být tyto půjčky dostupné široké škále žadatelů.
 • Možnost získat půjčku přes odmítnutí u jiných poskytovatelů: Pokud vám byl úvěr jinde kvůli záznamu v registru odmítnut, může být půjčka bez registru možnou alternativou.
Nevýhody

půjček bez registru

 • Vyšší úrokové sazby: Půjčky bez registru často nesou vyšší úrokové sazby než standardní bankovní úvěry kvůli vyššímu riziku pro věřitele.
 • Krátká doba splatnosti: Tyto půjčky mají často krátkou dobu splatnosti, někdy jen 30 dní, což může vyústit ve finanční tlak na splacení.
 • Riziko prohloubení dluhů: Bez správného finančního plánování a disciplíny může tato půjčka vést k dalšímu zadlužení.
 • Omezená výše úvěru: Obvykle jsou půjčky bez registru menší než tradiční bankovní úvěry.
 • Potenciální negativní vliv na kreditní skóre: Přestože se nahlížení do registru při poskytnutí půjčky nevyžaduje, nesplacení takové půjčky může mít negativní dopad na vaše kreditní skóre.

Časté otázky

Co je to půjčka bez registru?

Půjčka bez registru je taková, kdy věřitel nabízí úvěr bez přihlédnutí k záznamu v registru dlužníků. Rejstřík dlužníků sbírá data o platební morálce dlužníků, a to jak jednotlivců, tak firem.

Jaké jsou podmínky pro získání půjčky bez registru?

Podmínky se liší podle věřitele, ale obecně není možné získat půjčku bez potřeby doložení příjmu formou výplatních pásek nebo výpisů z účtu.

Kdo může získat půjčku bez registru?

Půjčky bez registru jsou často vhodné pro lidi s nižšími příjmy a horší platební morálkou.

Jaké jsou nevýhody půjček bez registru?

Mezi nevýhody patří vyšší úrokové sazby, krátká doby splatnosti, potenciální riziko prohloubení dluhů, omezená výše úvěru a potenciální negativní vliv na kreditní skóre při nesplacení půjčky.

Kde mohu získat půjčku bez registru?

V Česku existuje řada nebankovních společností, které poskytují půjčky, i když vaše platební morálka není úplně optimální. Mezi ty nejznámější patří například Provident, Cool Credit nebo Zaplo.

Závěr

Půjčky bez registru mohou být atraktivní pro lidi, kteří potřebují rychle získat peníze nebo pro ty, kdo mají problémy s úvěrovou historií. Je však důležité si uvědomit, že tyto půjčky nejsou bez rizika. Mají obecně vyšší úrokové sazby a mohou vést k finančním potížím, pokud nejsou správně řízeny. Proto je důležité důkladně prověřit úvěrovou společnost a mít jasný plán splácení před podáním žádosti o půjčku bez registru.

Pavel Štich

Pavel Štich

Jako spoluzakladatel stránky CashLendy.com a nadšenec do investování, směřuji své finanční prostředky do startupů, které mají potenciál měnit svět k lepšímu. Kromě toho se věnuji také copywritingu s hlavním zaměřením na finanční sektor. V roce 2018 jsem úspěšně složil odborné zkoušky pro poskytování a zprostředkování úvěrů, což mi otevřelo další cesty v mé profesní kariéře.

Získejte půjčku ještě dnes!


  CashLendy.com Celosvětově

 • Česká republika
 • Spojené státy americké
 • Španělsko

© 2024 CashLendy.com Všechna práva vyhrazena.

Provozovatel webu není zprostředkovatelem ani poskytovatelem žádného z produktů.