Bezúročná půjčka

Co je to bezúročná půjčka a jak funguje?

Bezúročná půjčka, často označovaná jako "půjčka zdarma", je typ financování, kde půjčující strana nepožaduje od dlužníka žádný úrok nad rámec vrácení původní částky. Tato forma půjčky je atraktivní pro mnoho lidí z důvodu absence dodatečných nákladů.

Co je bezúročná půjčka?

Bezúročná půjčka je finanční nástroj, kde věřitel půjčuje peníze dlužníkovi bez účtování úroků. To znamená, že dlužník vrátí pouze tolik, kolik si půjčil, bez jakýchkoliv dalších poplatků nebo nákladů.

Klíčové charakteristiky bezúročných půjček

 • Žádné úroky: Hlavní a nejvýraznější charakteristikou je absence úroků.
 • Transparentnost: Bez skrytých poplatků nebo nečekaných nákladů.
 • Časové omezení: Bezúročné půjčky jsou často nabízeny na krátké časové období.

Jak fungují bezúročné půjčky?

Bezúročné půjčky fungují na jednoduchém principu: půjčíte si určitou částku a tu poté vrátíte ve stanoveném termínu bez jakýchkoliv úroků. Tento typ půjčky je často využíván pro krátkodobé finanční potřeby nebo jako propagační nástroj obchodníků a prodejců pro přilákání zákazníků.

Proces získání bezúročné půjčky

 • Podání žádosti: Dlužník podá žádost o půjčku.
 • Schválení: Věřitel posoudí žádost a rozhodne o schválení.
 • Podpis smlouvy: Po schválení je podepsána smlouva.
 • Vrácení půjčky: Dlužník vrátí částku v dohodnutém termínu.

Žádost je zcela nezávazná

Bezúročná půjčka


Získejte nejlevnější půjčku na cokoliv díky CashLendy. Žádat můžete NONSTOP zcela nezávazně.

Výhody a nevýhody bezúročných půjček

Výhody

 • Finanční úspora: Ušetření peněz na úrocích.
 • Jednoduchost: Transparentnost a předvídatelnost splátek.
 • Férová služba: Která by vás neměla překvapit.

Nevýhody

 • Krátká doba splatnosti: Často krátký termín pro splacení.
 • Omezená dostupnost: Ne všechny finanční instituce nabízejí tento typ půjčky.
 • Pouze pro nové klienty: Mnohokrát se setkáte s tím, že půjčku zdarma získají jen lidé, kteří u dané společnosti žádají o půjčku poprvé.

Příklady využití bezúročných půjček

Bezúročné půjčky jsou ideální pro krátkodobé finanční potřeby, jako je nákup elektroniky, domácích spotřebičů, nebo jako součást propagačních akcí.

Jak může bezúročná půjčka vypadat v praxi?

Představme si, že elektronický obchod nabízí akci na nákup nové televize. V rámci této akce je možné využít bezúročné půjčky na období 12 měsíců. Zákazník si vybere televizi v hodnotě 24 000 Kč a rozhodne se využít nabídky bezúročné půjčky.

V tomto případě zákazník podepíše smlouvu o půjčce, ve které se zaváže vrátit celou půjčenou částku, tedy 24 000 Kč, a to rovnoměrně rozdělenou do 12 měsíčních splátek, tedy po 2 000 Kč měsíčně. V této smlouvě nebudou uvedeny žádné úroky, takže po dobu splácení nebude zákazník platit nic nad rámec původní ceny televizoru.

Co je to bezúročné období, jak funguje a kde se s ním nejčastěji setkáme?

Bezúročné období je termín, který se nejčastěji vyskytuje ve spojitosti s kreditními kartami. Jedná se o dobu, během které na dlužnou částku nejsou účtovány úroky. To znamená, že pokud splatíte celý svůj dluh před koncem tohoto bezúročného období, nebudete platit žádné úroky za využití kreditu.

Jak funguje bezúročné období?

 • Trvání období: Bezúročné období obvykle trvá od data nákupu nebo výběru peněz do data splatnosti výpisu z karty, což může být typicky od 20 do 55 dnů, v závislosti na konkrétní kreditní kartě a podmínkách.
 • Využití kreditu: Během tohoto období můžete využívat kredit poskytnutý vaší kreditní kartou bez toho, abyste platili úroky za čerpání tohoto kreditu.
 • Splacení dluhu: Klíčové je splatit celou dlužnou částku před koncem bezúročného období. Pokud tak neučiníte, začnou být účtovány úroky z neuhrazené částky.

Kde se s bezúročným obdobím setkáme nejčastěji?

Bezúročné období je nejčastěji spojeno s používáním kreditních karet. Mnoho vydavatelů kreditních karet nabízí toto období jako benefit pro uživatele jejich produktů. Mimo kreditní karty se s ním můžeme setkat také v rámci některých typů spotřebitelských úvěrů, kde je v prvních měsících splácení úrok odpuštěn.

Žádost je zcela nezávazná

Bezúročné půjčky

Proč banky zpravidla bezúročné půjčky nenabízí?

Banky obvykle nenabízí bezúročné půjčky z několika důvodů:

 • Zdroj příjmů: Úroky z půjček jsou pro banky hlavním zdrojem příjmů. Bezúročné půjčky by tedy znamenaly ztrátu potenciálního zisku.
 • Rizikovost: Půjčování peněz je pro banky spojeno s velkým rizikem. Úroky slouží jako kompenzace za toto riziko. Pokud by banky poskytovaly půjčky bez úroků, neměly by zajištění proti možným ztrátám, které mohou vzniknout v důsledku nesplácení půjček.
 • Administrativní a provozní náklady: Správa půjček vyžaduje určité administrativní a provozní náklady. Úroky pomáhají pokrýt tyto náklady. Bezúročné půjčky by tyto náklady nekryly, což by bylo pro banku nevýhodné.
 • Regulační omezení: Banky jsou regulovány státními institucemi, které mohou omezovat možnosti poskytování bezúročných půjček. Tyto regulace jsou navrženy tak, aby zajistily stabilitu finančního systému a ochránily spotřebitele.
 • Obchodní model: Banky jsou komerční instituce, které jsou založeny na principu zisku. Bezúročné půjčky nezapadají do jejich obchodního modelu, který je založen na generování zisku z úroků a poplatků.

Výjimkou mohou být speciální propagační nabídky nebo produkty určené pro konkrétní skupiny klientů, ale i v těchto případech jsou bezúročné půjčky spíše výjimkou než pravidlem.

Časté otázky a odpovědi

Je možné získat bezúročnou půjčku bez ověření příjmů?

Většina věřitelů vyžaduje určitou formu ověření příjmů, aby zajistili schopnost dlužníka splácet půjčku.

Co se stane, pokud nesplním podmínky splácení bezúročné půjčky?

Nesplnění podmínek splácení může vést k penalizacím, poplatkům nebo úrokovým sazbám, které byly původně odpuštěny.

Jsou bezúročné půjčky skutečně bez jakýchkoliv poplatků?

Zatímco úroky jsou odpuštěny, některé bezúročné půjčky mohou zahrnovat jiné poplatky, jako jsou poplatky za zřízení úvěru. Je důležité si pečlivě přečíst úvěrovou smlouvu.

Mohu získat bezúročnou půjčku, pokud mám špatnou úvěrovou historii?

To závisí na politice poskytovatele úvěru. Někteří věřitelé mohou být ochotni půjčit i lidem se špatnou úvěrovou historií, zatímco jiní mohou mít přísnější kritéria.

Jak dlouho obvykle trvá schválení bezúročné půjčky?

Schvalovací proces se liší mezi poskytovateli, ale může trvat od několika hodin až po několik dní.

Závěrečné myšlenky

Bezúročná půjčka může být výhodná pro ty, kteří potřebují rychlé finanční řešení bez zbytečných nákladů. Důležité je pečlivě zvážit všechny podmínky a zajistit, že splácení půjčky pro vás nebude představovat finanční zátěž.

Žádost je zcela nezávazná

Pavel Štich

Pavel Štich

Jako spoluzakladatel stránky CashLendy.com a nadšenec do investování, směřuji své finanční prostředky do startupů, které mají potenciál měnit svět k lepšímu. Kromě toho se věnuji také copywritingu s hlavním zaměřením na finanční sektor. V roce 2018 jsem úspěšně složil odborné zkoušky pro poskytování a zprostředkování úvěrů, což mi otevřelo další cesty v mé profesní kariéře.

Získejte půjčku ještě dnes!


  CashLendy.com Celosvětově

 • Česká republika
 • Spojené státy americké
 • Španělsko

© 2024 CashLendy.com Všechna práva vyhrazena.

Provozovatel webu není zprostředkovatelem ani poskytovatelem žádného z produktů.